Monday, 5 March 2012

Magazines Списания


 Първата ми картина публикувана в списание "Бърборино". Брой 12, 2011 г.


No comments:

Post a Comment